اسراء/ سوره
49 بازدید
محل نشر: دایرت المعارف قران کریم ج3
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی