تغابن/ سوره
45 بازدید
محل نشر: دایرت المعارف قران کریم ج7
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی