نقد و بررسی دیدگاه آیة الله معرفت در نسخ نشدن آیه نجوی مجادله
48 بازدید
محل نشر: مشکوه/115
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آیه نجوی آز آیاتی است که در نسخ آن اختلاف نظر وجود دارد گروهی از معاصران حکم آیه را منسوخ نمی دانند.مرحوم آستاد آیت الله معرفت از کسانی است که در آخرین نظریاتش نسخ آیه را منکر شده و معتقد است حکم آیه حکم حکومتی است که برای شرایط خاص،شخص خاص و زبان خاص تشریع می شود قانون شریعت نیست که تغییر کند این مقاله به نقد این دیدگاه می پردازد.