بررسی تطبیقی نسخ در قرآن کریم
39 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بحث نسخ از جهت ارتباط آن با شناخت تاریخ تشریع و قانون‏گذارى در اسلام ، و مراحل مختلف آن ، و شیوه تربیتى این دین مبین، و شناخت احکام نورانى آن اهمیت بسزایى دارد.و از صدر اسلام تاکنون همواره مورد توجه دانشمندان شیعه وسنی بوده است؛مخالفان اسلام و خاورشناسان نیز با غرض ورزی و طرح شبهات، به آن توجه نموده اند. گستره نسخ در زبان پیشینیان و روایات به مراتب فرا‏تر از اصطلاح اصولیان و مفسران متأخر است و سرچشمه ی زیاده روی در شمار آیات منسوخه در قرآن غفلت از این امر است. ما دراین نوشتار ضمن معرفی نسخ و انواع و شرایط آن از دیدگاه فریقین، به ارزیابى دلائل موافقان و مخالفان آن، پرداخته وضمن بررسی ادّعاى نسخ بیست آیه ونقد و بررسی دیدگاه های دانشمندان فریقین ، نسخ مطلق را فقط در آیه نجوى و نسخ مشروط را در آیه 65 انفال ثابت و دلیل قابل قبولى بر نسخ در بقیّه موارد نیافتیم.