جمع قرآن و تقسیمات آن
39 بازدید
ناشر: بوستان کتاب
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
چکیده : هم‌زمان با نزول تدریجی قرآن بر رسول اعظم(ص) و ابلاغ آن به مردم، آن حضرت به کاتبان وحی فرمان می‌دادند تا آن را بنگارند و در موارد معدودی که آیه یا آیاتی پراکنده نازل می‌شد به فرمان آن حضرت در جایگاه خود قرار می‌گرفت. بدین ترتیب سوره‌های قرآن با اشراف آن حضرت تنظیم شد. علی‌رغم اختلاف در توقیفی بودن نظم موجود در سوره‌های قرآن، دلایل نقلی، کلامی و عقلی، توقیفی بودن ترتیب فعلیِ سوره‌های قرآن را ثابت می‌کند. از دیر باز قرآن دارای تقسیم‌های ظاهری و محتوایی بوده است. قدمت بخشی از این تقسیم‌ها به زمان رسول خدا(ص) باز می‌گردد. حتی برخی از این تقسیم‌ها در قرآن نیز به آن‌ها اشاره شده است. بخشی از این تقسیم‌ها در زمان‌های بعد انجام شده است. اثر حاضر، به تفصیل موضوع فوق را کاویده است.