بصیرت و نقش آن در جامعه از دیدگاه قرآن
24 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1390
نام استاد/نام دانشجو : علی مراد سعیدی