قواعد وقف و ابتدا و نقد وبررسی آن در ترتیل برخی از قاریان معاصر
24 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : راضیه سادات جلادتی