حیات طیبه از منظر قرآن و روایات
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : مجید رمضانی کاوانلو