اعجاز تشریعی قران کریم
39 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف کریم
تاریخ دفاع: 1378
نام استاد/نام دانشجو : صمد اسمی قیه باشی