روش های تربیتی انبیاء (ع) در قرآن
23 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : اعظم عسگری
آدرس اینترنتی