اعجاز قرآن از دیدگاه اهل بیت(ع)
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : فرومن حیدر نژاد