ترجمه و نقد و بررسی (التفسیر البیانی للقرآن الکریم )سوره های لیل،فجر،همزه، و ماعون
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : ذبیح اله سهرابی کواری