عوامل انحراف خواص،پیامدها و راهکارهای جلوگیری از آن از دیدگاه قرآن کریم و نهج لبلاغه
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
نام استاد/نام دانشجو : مرتضی ایزدی خالق آبادی