جابر ابن عبدالله انصاری ،آراء و روش تفسیری وی
43 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: علوم و معارف قران کریم
تاریخ دفاع: 1389
نام استاد/نام دانشجو : سید حسن موسوی