راهکارهای پرهیز از اختلاف در جامعه از دیدگاه قران و سنت
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : محمد ناصر رضایی