هدف بعثت انبیاء در قران
40 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی
نام استاد/نام دانشجو : محمد علی کریمی نگری