بررسي و تحليل جنگ احد از ديدگاه قرآن و تاريخ
49 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : محمد حسن لائيني