توبه نصوح از ديدگاه قرآن
43 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: علوم و معارف قرآن کریم
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : ليلا ولائي صمد